Four is four 四是四

January 3, 2020

 

四是四,
十是十,
十四是十四,
四十是四十,
四十四是四十四。


sì shì sì,
shí shì shí,
shí sì shì shí sì,
sì shí shì sì shí,
sì shí sì shì sì shí sì.

 


Four is four,
ten is ten,
fourteen is fourteen,
forty is forty,
forty-four is forty-four.

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload